Long live the King


"Long live the King" that come with wristband

ข้อคิดในการใช้ชีวิต
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จะพระเจ้าอยู่หัว
นำมาจากใบรับรอง สายข้อมือเฉลิมพระเกียรติ เรารักพระเจ้าอยู่หัว

Ideas in spending your life
Words from His Majesty the King
Original printed in "Long live the King" wristband warranty card.

1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้
Don’t break somebody’s hope, because that might be the last hope they have.

2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย
If somebody tells you that they had taken part in any of the major events, don’t try to get over him, just let him go.

3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆ เท่านั้น
Know how to listen carefully, because sometime a good chance just come to you as lound as whispering.

4. หัดทำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้
Try to do something good to the others as habit, without expect them to know.

5. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว อะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก
Try to relax. If it’s not life and death problem, it won’t be important as what you thought in the first place.

6. ใช้เวลาน้อยในการคิดว่า "ใคร" เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร" คือสิ่งที่ถูก
Use less time to think "who" is right, but use more time to thing ‘what" is right.

7. เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน
We’re not fighting with "mean people", but we’re fighting with the "meaness" in people.

8. คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ
Think carefully, before you ask your friend to keep your secret

9. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน
If somebody gives you a hug, let them release you first.

10. เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้ว ตั้งแต่เรายังไม่เกิด
Be a modest person. There were many people who suceed already before we born.

11. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด…สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้
Even you’re in the worst situation, always think wisely.

12. อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า "เป้นยังไงบ้างตอนนี้" ก็บอกไปเลยว่า "สบายมาก"
Don’t make sombody else to be bored with our problem. If someone ask you "What’s going on", just tell them "I’m fine!"

13. อย่าพูดว่า มีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมี มันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่า ๆ ๆกับที่หลุยส์ ปาสเตอร์, ไมเคิลแอนเจลโล, แม่ชีเทราชา, ลิโอนาร์โด ดาวินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรือ อัลเบิร์ต ไอสไตน์เขามีนั่นเอง
Don’t say that you don’t have enough time, because you have twenty-four hours a day as Louis Paster, Michealangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein.

14. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
Be brave and firm person. If you look back to your past, you will be sorry for the thing you didn’t do more than the thing that you did.

15. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตนเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น
Judge yourself with your standard, not by others.

16. จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น
Be serious and urge with yourself, but be soft know how to give and take with others.

17. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น
Preserve you life to be open, soft and curious.

18. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด
Give respece to every person who works for their life even their work is so humble.

19. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว"
Think about having "spacious" life than "longer" life.

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Story คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s